//vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/imageedit_4_8237219474.png
بازاری به وسعت ایران
در ایران فروشنده شوید، با برند خود بفروشید و در تمام کشور دیده شوید.
در خاورمیانه دیده شوید
صادرات و دریافت وجه به عهده آرال مت است، با خیال آسوده، فراتر از تحریم ها بروید.
با برند خود بفروشید
برند شما و نام شما همواره در کنار محصولات شما خواهد درخشید.
هیچ هزینه اضافه ای پرداخت نخواهید کرد
تمام هزینه های تبلیغات، نگهداری، پشتیانی و لجستیک به عهده آرال مت است.
داشبورد حرفه ای فروشندگان
یک پنل کاری آسان و کاربردی به صورت شخصی در اختیار فروشندگان
تسویه حساب روزانه
مبالغ فروش به صورت روزانه به حساب فروشندگان واریز می گردد.
گزارشات متنوع فروش
گزارشات متنوع فروشگاه خود را به صورت آنلاین، 24 ساعته رصد کنید.
آموزش و پشتیانی
پشتیبانی مداوم از فروشندگان و آمورش های استفاده از پنل به صورت رایگان
//vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/داشبورد-وکتور.png
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/contract-80x80.png
ارتباط کاری شفاف
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/badge-80x80.png
فروش با برند شما
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/launch-80x80.png
هر لحظه در دسترس
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/responsive-design-80x80.png
بدون محدودیت
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/speed-80x80.png
گزارشات لحظه ای فروش
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/profit-80x80.png
تسویه حساب روزانه
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/presentation-80x80.png
آموزش و پشتیانی رایگان
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/goal-80x80.png
افزایش فروش
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/franchise-80x80.png
گستردگی جغرافیای فروشگاه
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/schedule-80x80.png
روزهای کاری انتخابی
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/target-80x80.png
تبلیغات بدون هزینه
https://vendor.aralmet.com/wp-content/uploads/2019/12/award-1-80x80.png
بیشتر دیده شوید
بستن
مقایسه